Działalność klubu „Eurotron”

Głównym celem Klubu Europejskiego  „EUROTRON” jest włączenie młodzieży w kształtowanie ogólnoeuropejskich wartości i przygotowanie jej do świadomego i pełnego uczestnictwa w życiu Europy.

Zadania te realizujemy poprzez:

  • Organizowanie spotkań i warsztatów dla społeczności uczniowskiej
  • Propagowanie aktualnych informacji na temat integracji europejskiej za pomocą gazetek szkolnych, opracowań materiałów informacyjnych
  • Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami Europejskimi oraz instytucjami o charakterze europejskim
  • Uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, spotkaniach integracyjnych z udziałem młodzieży z kraju i zagranicy
  • Otwarcie na wszystkie możliwości ułatwiające poszerzenie naszej wiedzy i świadomości europejskiej
  • Udział w olimpiadach i konkursach wiedzy o Unii Europejskiej
  • Wydawanie gazetki Klubu Eurojeskiego
  • Prowadzenie strony internetowej Klubu „EUROTRON”
  • Organizowanie proeuropejskich lekcji w szkołach podstawowych oraz gimnazjach
  • Czynny udział we wszystkiego rodzaju wydarzeniach związanych z Unią Europejską

Działalność Klubu przynosi wymierne korzyści, co potwierdzają przeprowadzane przez niego sondy oraz badania na terenie szkoły.